HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Informácie o kurzoch

Ponúkame výučbu v nasledujúcich stupňoch španielskeho jazyka:

Stupeň Počet hodín Náročnosť Učebnica Úroveň
I. stupeň 80 Začiatočníci 1  (40 hodín)
Začiatočníci 2  (40 hodín)
Espaňol el Marcha 1 A1
II. stupeň 80 Mierne pokročilí 1  (40 hodín)
Mierne pokročilí  2 (40 hodín)
Espaňol el Marcha 2 A2
III. stupeň 80 Stredne pokročilí 1 (40 hodín)
Stredne pokročilí 2 (40 hodín)
Espaňol el Marcha 3 B1
IV. stupeň 80 Pokročilí 1 (40 hodín)
Pokročilí 2 (40 hodín)
Espaňol el Marcha 4 B2
V. stupeň 80

Vyššia úroveň pokročilých  1 (40 hodín)
Vyššia úroveň pokročilých  2 (40 hodín)

Dominio-Curso de perfeccionamiento C1
VI. stupeň 80 vyspelá znalosť El crónometro, Manual de preparación C2