HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Spôsoby platby

Kurzovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi.
Pokiaľ za Vás hradí kurzovné zamestnávateľ alebo ste podnikateľ, môžeme Vám vystaviť na Vašu žiadosť faktúru. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje firmy – IČO, DIČ, IČ DPH, názov firmy, adresa sídla firmy a ďalšie požadované údaje z Vašej strany.

Žiadosť o faktúru musí byť uplatnená z účtovného dôvodu najneskôr do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Spôsoby platenia sú:

  1. bankovým prevodom  (napr. internetbanking)
    č.ú. SK67 3100 0000 0041 9001 0100
    KS: 0308 VS: dátum narodenia vo forme DDMMRRRR
  2. v hotovosti v našej kancelárii v Petržalke