HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

O našej škole

Naša jazyková škola pôsobí v jazykovom vzdelávaní už 20 rokov. Organizujeme skupinové jazykové kurzy pre verejnosť a našimi rukami už prešli stovky študentov. Venujeme sa aj podnikovému vzdelávaniu. Vyškolili sme v oblasti jazykov mnohých zamestnancov firiem, či už individuálnou alebo skupinovou formou. Pôsobíme na pobočke v Petržalke a našou snahou je pripraviť pre širokú verejnosť pestrú škálu kurzov vhodných pre všetky vekové kategórie. Náš team lektorov pozostáva z profesionálnych lektorov, ktorí sa nepretržite venujú výučbe cudzích jazykov.

Veríme, že Vás zaujme naša ponuka a budete našimi ďalšími spokojným klientmi.

 

Ing. Richard Škandík
Riaditeľ jazykovej školy