HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Preklady

Preklady v našej jazykovej škole zabezpečujú prekladatelia s univerzitným vzdelaním v odbore preklady a tlmočenie.

V prípade, že máte záujem o preklad, je potrebné zaslať prekladový materiál e-mailom alebo nám ho doručte na pobočku.

Naši odborníci posúdia obsahovú stránku prekladového materiálu a v prípade nezrovnalostí poskytnú poradenstvo.

PONÚKAME SÚDNE OVERENÉ PREKLADY Z ANGLICKÉHO JAZYKA DO SLOVENSKÉHO alebo ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA DO ANGLICKÉHO.

Ponúkame Vám aj zastrešenie obchodných rokovaní. Vieme Vám dodať preklady dokumentov na rokovanie, tlmočenie pri rokovaní, a preklad dokumentov po rokovaní.