HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Tlmočenie

Tlmočenie zabezpečujú odborníci s univerzitným vzdelaním v odbore preklady a tlmočenie.

Objednávka pre tlmočenie by nám mala byť zaslaná minimálne týždeň vopred, aby sme zabezpečili všetky náležitosti. O cenách Vás radi budeme informovať na čísle:

02/ 381 00 280 alebo  0907/383 177