HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Príprava na FCE

Informujte sa 0907/383 177, kontaktujte nás.

Príprava na FCE prebieha iba na pobočke v Mlynskej doline.

Ponúkame Vám prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku First Certifikate  (FCE) in English for Schools. Je ideálny pre študentov v školskom veku, pretože používa obsah a činnosti, ktoré odrážajú ich záujmy a skúsenosti. Ukazuje, že študent začína mať solídne znalosti angličtiny a je schopný začať pracovať  v anglickom jazykovom prostredí alebo študovať v angličtine na úrovni Foundation a Pathway.

Na tejto úrovni študenti dokážu: viesť rozhovor o pomerne širokej škále tém, písať si poznámky keď niekto hovorí, napísať list vrátane neštandartných žiadostí, vyjadrovať názory a uvádzať dôvody a odpovedať na predvídateľné a vecné otázky.

V prípade záujmu sa môžete otestovať online a výsledok nám ukáže či  môžete absolvovať  kurz. Kurz doporučujeme študentom na úrovni B1. Môžete nám zaslať aj online prihlášku.

Kurz bude prebiehať iba na pobočke v Mlynskej doline.

Termín kurzu: 16.02.2016

Počet hodín: 40 hodín za semester, dvojsemestrálny kurz

Časový rozvrh: utorok a štvrtok 19.00-20.30 h

Cena: 120 Eur za 40 hodín

Literatúra: Compact a ďalšie materiály